Oferta

Doradztwo Podatkowe:
Porady, opinie z zakresu zobowiązań podatkowych
Reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
Reprezentowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Reprezentowanie przed organami podatkowymi
Prowadzenie ksiąg podatkowych
Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
Audyt
Rozliczanie dochodów z zagranicy
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Obsługa kadrowo-płacowa i ZUS:
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Porady z zakresu prawa pracy
Sporządzania deklaracji ZUS
Naliczanie składek
Zgłaszanie i wyrejestrowywanie działalności w ZUS

Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej:
Zakładanie/likwidacja działalności gospodarczej
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Biznesplany
Przygotowywanie wniosków kredytowych
Analizy finansowe
Analizy ekonomiczne